Google Chrome: ipotesi keylogger?

Questa poi…
Google Chrome: ipotesi keylogger?